+45 77 34 95 00 info@danskairconfyn.dk

Hos Dansk Aircon Fyn støder vi ofte på tekniske installationer, der bruger alt for meget CO2/energi.

Vi arbejder hverdag med at hjælpe vores kunder til at reducere deres CO2 aftryk.

Med vores sofistikeret måleudstyr kan vi måle forbrug og indejklima i ethvert hjem eller erhvervsejendom.

Med energioptimering fra Dansk Aircon Fyn, kan du med nemme tiltag opnå store energibesparelser til gavn for miljøet og økonomien.

Vi hjælper dig hele vejen og sikrer med efterfølgende service og overvågning, at de opnåede besparelser fastholdes.

 

SÅLEDES KAN VI HJÆLPE DIG:

 

Processen nedenfor beskriver, hvordan vi typisk gennemfører en energioptimeringsproces hos vores kunder.

Vi kan tilpasse den efter kundernes individuelle behov.

1. ENERGISCREENING

1. ENERGISCREENING

Indsamling af data
Kortlægning af energiforbrug
Vurdering af behov & drift
Screening for besparelsespotientiale
Evt. benchmark

3. UDFØRELSE

3. UDFØRELSE

Udførelse af energiprojekt
Etablering af energiovervågning
Idriftsættelse
Aflevering af dokumentation
Instruktion af personale

2. PROJEKT PLAN

2. PROJEKT PLAN

Energianalyse inkl. målinger
Løsningsvalg/energiberegning
Projektering/tilbud
Godkendelse til energitilskud

4. FASTHOLDELSE AF BESPARELSEN

4. FASTHOLDELSE AF BESPARELSEN

Serviceaftale sikrer fastholdelsen af besparelsen
Automatisk overvågning af energiforbrug

Vi sælger og benytter udstyr som kan måle indeklima i forholdet til temperatur, fugtighed, CO2 samt støjniveau.

Enheden er baseret på en Cloud løsning, hvilket gør at vi kan fjernstyre og nedlaste alle data for deriegnnem at kunne analysere indeklimaet i dit hjem eller din virksomhed.

Kontakt os for en konsultation, så er du godt på vej til at forbedre indeklimaet.